Nasza firma

Rozpoczęła działalność w 2000 zaczynając od niszczenia dokumentów. Okres początkowy do 2003r współpracowała z firmą Dokumenta S.A. z Warszawy. W 2002r zakres usług został rozszerzony usługi archiwizacyjne. Współpracują z frmą Dokumenta została włączona w przygotowanie i uzyskała certyfikacje ISO 9001.

Usługi

Nasza firma oferuje usługi z następującego zakresu


 • Archiwizacja
 • Depozyt bieżących dokumentów
 • Niszczenie dokumentów
 • Niszczenie nośników magnetycznych
 • Zarządzanie archiwami
 • Stała obsługa

Archiwizacja

Usługa archiwizacji pozwala utrzymać przejrzystość Państwa dokumentacji. Dzięki nam firmowa dokumentacja będzie poprawnie i solidnie zewidencjonowana oraz regularnie porządkowana. Po przeprowadzeniu usługi zyskają Państwo uporządkowaną dokumentację wraz z pełną ewidencją. Akta będą profesjonalnie oznaczone, solidnie zabezpieczone, a pracownicy firmy przeprowadzą szkolenie, jak sprawnie korzystać z archiwum.

Archiwizację przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

W oparciu o ustawy :

 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalny z 14 lipca 1983r i późniejszymi zmianami
 • Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 22 stycznia 1999r
 • Ustawą o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r

Zakres usługi archiwizacji obejmuje:

 • przejęcie dokumentów do archiwizacji
 • kwalifikacja do odpowiednich kategorii akt
 • porządkowanie akt w ramach kategorii i komórek organizacyjnych
 • Sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych
 • ułożenie akt zgodnie ze spisami
 • opisanie regałów
 • sporządzenie spisów brakowania dla akt których okres przechowywania upłynął

Niszczenie dokumentacj

Zapewniamy wysoki poziom usług związanych z niszczeniem dokumentacji tak papierowej jak i innych nośników przechowywania informacji. Procedury stosowane i dopracowane w prowadzonej działalności od 2000r okazały się w pełni bezpiecznymi. Niszczymy dokumentację zgodnie z III klasą tajności wg normy DIN 32757. Odbiór dokumentów własnym transportem z terenu woj. : śląskiego, opolskiego, kieleckiego, małopolskiego

Procedura odbioru i niszczenia dokumentów:

 • Odbiór w dogodnym dla Państwa, ustalonym wcześniej terminie. Nie mniej czas od zgłoszenia do odbioru wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze
 • Odbieramy dokumenty w workach 50l lub 70l zaplombowanych workach.
 • Dokumenty pakowane są przez pracowników F.U. do worków
 • Zapakowanie na samochód i zabezpieczenie worków
 • Spisanie protokółów odbioru ilości przekazanych zaplombowanych worków
 • Transport ładunku do niszczarni
 • Niszczenie przejętych dokumentów niezwłocznie po przywiezieniu
 • Wystawienie Certyfikatu zniszczenia

Niszczenie dokumentów odbywa się w profesjonalnych niszczarkach w obecności lub bez obecności Państwa przedstawiciela.

holder-01

Archiwizacja

...

Niszczenie

...

Zarządzanie

Kontakt


Usługi archiwizacyjne 'Dokarch'
ul. Topolowa 1, Brzeziny Kolonia
42-263 Wrzosowa
(34) 368-09-54
605-548-455
Email
biuro@dokarch.pl

Zapraszamy do współpracy